Polityka prywatności

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, zwane RODO lub GDPR. Poniższa Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu "rzeszow-meble.pl" znajdującego się pod adresem: http://rzeszow-meble.pl, którzy odwiedzają serwis w dowolnym celu i zawiera informacje o zbieranych danych osobowych przez podmiot będący właścicielem serwisu internetowego "rzeszow-meble.pl" oraz sposobie ich przetwarzania i wykorzystywania.

Co powinieneś wiedzieć?

 • Właścicielem serwisu internetowego "rzeszow-meble.pl" jest Andrzej Stec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "ASmeble Andrzej Stec", ul. Skrajna 9, Rzeszów, Polska (dalej jako "ASmeble").
 • Serwis "rzeszow-meble.pl" został stworzony w celu przedstawiania oferty firmy ASmeble oraz umożliwienia kontaktu z właścicielem serwisu.
 • W celu przeglądania treści opublikowanych w serwisie nie jest wymagana rejestracja użytkownika.
 • W celu ułatwienia kontaktu z właścicielem serwisu możliwe jest użycie formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie. Użycie formularza kontaktowego wymaga podania imienia i/lub nazwiska, telefonu lub adresu poczty elektronicznej użytkownika oraz treści zapytania co wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane osobowe użytkowników serwisu "rzeszow-meble.pl", o których mowa w powyższym punkcie, są przetwarzane przez ASmeble zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 10, poz. 926, z późn. zm.) oraz wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Na potrzeby zbierania danych statystycznych (ilość odwiedzin serwisu "rzeszow-meble.pl"), serwis wykorzystuje tzw. cookies, tj. małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika serwisu "rzeszow-meble.pl" identyfikujące go w sposób umożliwiające zliczanie odwiedzin serwisu. Cookies są nieszkodliwe dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej o cookies możesz dowiedzieć się z polityki plików cookie.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe które:

 • są zbierane i przetwarzane w ramach normalnego korzystania z serwisu "rzeszow-meble.pl" i jego funkcji, w tym zapisywanych w plikach cookies;
 • są przetwarzane w związku z używaniem formularza kontaktowego serwisu "rzeszow-meble.pl" - takie jak imię i/lub nazwisko, adres e-mail, telefon i treść zapytania;
 • są zbierane i przetwarzane w celu zliczania odwiedzin użytkowników na stronie w szczególności przez Google Analytics (dane te są zanonimizowane - szczegóły). W tym wypadku istnieje możliwość zablokowania zliczania odwiedzin serwisu - szczegóły.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest "ASmeble Andrzej Stec" Andrzej Stec, ul. Skrajna 9, Rzeszów, Polska.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

W odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z użyciem formularza kontaktowego dane są przetwarzane ze względu na to, że przetwarzanie takie jest niezbędne do przesłania zapytania i udzielenia odpowiedzi. Takie dane przetwarzane są w celu:

 • przesłania zapytania do właściciela serwisu i odpowiedzenia na nie;
 • reagowania na nieoczekiwane błędy serwisu (logowanie błędów serwisu).

W odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z przeglądaniem serwisu dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej w trakcie odwiedzin serwisu. Takie dane przetwarzane są w celu:

 • dokonywania pomiarów, które pozwalają udoskonalać ofertę prezentowaną w serwisie a w szczególność prowadzenie statystyk odwiedzin serwisu (z użyciem Google Analytics).

Komu dane mogą być przekazywane?

Dane osobowe, bez względu na to w jakim celu i w jakim zakresie zostały zebrane, są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie "ASmeble Andrzej Stec", tj:

 • usłudze Google Analytics agregującej odwiedziny serwisu "rzeszow-meble.pl";
 • administratorowi (programiście) w celu dokonania prac, modernizacji lub ulepszeń serwisu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W odniesieniu do danych gromadzonych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (formularz kontaktowy) przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz usunięcia plików zbierających ewentualne nieoczekiwane błędy serwisu lub do momentu zrealizowania usługi której dotyczyło Twoje zapytanie.

W odniesieniu do pozostałych danych gromadzonych w ramach serwisu (danych statystycznych, danych w logach serwisu) Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Jakimi prawami dysponujesz?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, dysponujesz następującymi prawami:

 • Masz dostęp do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • Masz prawo żądania sprostowania danych;
 • Możesz wnioskować o usunięcie danych;
 • Masz prawo (w określonych sytuacjach) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Możesz wycofać zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie;
 • Masz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami, używając formularza kontaktowego lub telefonu podanego na stronie.

Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

ASmeble Andrzej Stec zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od chwili ich publikacji poprzez zamieszczenie w serwisie "rzeszow-meble.pl" Polityki Prywatności uwzględniającej te zmiany.